Program do ewidencji czasu pracy

Obszerna jednostka gospodarcza jest jak organizm ludzki – każdy organ oraz organ ma obowiązek działać prawidłowo, by całość nie zawiodła. Jeśli zawiódłby mózg, nic już nie miałoby szans, żeby przywrócić właściwy bieg całości przedsięwzięcia. W realności takim mózgiem firmy jest zarząd – czy to jedno czy wieloosobowy. Tak faktycznie to on wykorzystując z pracy reszty ciała, urealnia jego działania. Są organy, bez jakich organizm by nie przeżył pomimo obecności mózgu, jak na przykład płuca. W rozplanowaniu pojedynczych komórek firmy płuca wolno przyrównać do działu księgowości, bez której całe przedsiębiorstwo błyskawicznie żeby przestało istnieć. Zgodne prowadzenie ksiąg rachunkowych, odprowadzanie podatków oraz składek do ubezpieczenia – wszystkie kwestie finansowe bezsprzecznie muszą być w jednostce gospodarczej prowadzone, jak program do planowania czasu pracy. Tutaj nie ma wyboru, nie ma innej opcji – tak jak funkcji płuc nie przejmą inne organy. Są oczywiście narządy, bez których ciało ma prawo funkcjonować, chociaż będzie wówczas lekko upośledzone – brak sekretarki przed gabinetem jednego z zwierzchników nakłada na niego samego większy aspekt obowiązków, tak jak po usunięciu jednej nerki zwiększa się przepływ przez drugą.

Ciekawe wpisy: