Możliwości i wielkość dofinansowania fotowoltaiki w 2015 roku

Program prosument to znakomita okazja na skorzystanie możliwości ciekawego dofinansowania przez unię zakupu oraz montażu wysokiej jakości instalacji odnawialnych źródeł energii. Dopłatę mogą dostać osoby fizyczne, a także przeróżnego typu spółdzielnie mieszkaniowe. Mogą uzyskać je również firmy, ale dotacja musi tyczyć się obiektu mieszkalnego w co najmniej 1/2 całkowitej powierzchni budynku. Całe dofinansowanie możemy przeznaczyć zarówno na zakup jak również montaż instalacji do produkcji energii cieplnej bądź elektrycznej (prosument fotowoltaika). Wskazane jest zapoznać się z tematem, albowiem program prosument fotowoltaika to możność sfinansowania do 100% inwestycji w postaci niskooprocentowanego kredytu (1%) i dopłaty w wysokości 20-40%. Po 2015 roku wysokość akceptowalnej dopłaty spadnie i wynosić będzie 15-30% tedy wskazane jest zainteresować się tym tematem już dzisiaj. Na stronicy program-prosument.pl odszukają Państwo niezbędne informacje na temat tego programu, a także zobaczą Państwo pomoc przy wypełnieniu wniosków oraz pozyskiwaniu dotacji.