Elektrodrążenie

Są to urządzenia którymi można opracowywać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tu elektrodrążenie działają na tak oznaczanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa podkreśla. Jest to technologia polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Zaliczana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w wypadku obróbki skrawaniem. Bazuje ona na ścinaniu drobnych części w skutku czego powstają tak oznaczane wióry. Elektrodrążenie jest to proces spowodowania niszczenia towaru przez wyładowania elektryczne. Bazowym narzędziem do takiego postępowania są elektrody. Jest to szczegół urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują również w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe lub także lampy elektronowe. Do zazwyczaj spotykanych sposobów obróbki elektroerozyjnej kwalifikowane są obróbki impulsowe oraz elektroiskrowe. Sprzeczności między nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Nadrzędną zaletą takiej obróbki jest możliwość przeróbki nieomalże że każdego towaru przewodzącego prąd.